Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane w zgodzie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Magdalena Kamińska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Milano Boutique Magdalena Kamińska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7322053721,  ul. Janusza Korczaka 11, 95-100 Zgierz.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych (?Usługi?).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

  Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

   Realizacja Twoich zamówień

  Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Podstawa przetwarzania:

   Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

   Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

   Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

   brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

   brak możliwości korzystania z usług Sklepu

   brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

   w każdym momencie

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

--   przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

- ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

-   cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

-   zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

-   dostępu do Twoich danych osobowych,

-  ich sprostowania,

-   usunięcia,

-   ograniczenia przetwarzania,

-   żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

-   wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

-   z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją ? wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Produkt dodany do porównania